Avhysning / Vräkning från bostadsrätt

Som föreningens styrelse är det ert ansvar att hantera obetalda avgifter och hyror och att varna den bostadsrättshavare eller hyresgäst som stör sina grannar. Om ni får veta att någon agerar störande genom att t.ex. spela musik högt på nätterna, ska styrelsen skriva ett varningsbrev. Detta kallas för en anmodan om att vidta rättelse. Detsamma gäller vid vanvård av bostadsrätten eller vid försenade avgifts- eller hyresbetalningar.

Vräkning bostadsrätt

”Är störningar grund för avhysning?”

Det är viktigt att personen som får varningen förstår vilket beteende som skall upphöra för att hen skall undvika vräkning från bostadsrätten. Det är ju det varningen gäller: om du inte slutar med detta, kan du bli avhyst (vräkt) från din bostadsrätt.

Om styrelsen anmodar om rättelse avseende vanvård, kan det vara lämpligt att ange en tidpunkt när styrelsen eller förvaltaren ska komma och göra en besiktning av lägenheten för att se att den boende har rättat sig efter varningen. Varningen kan alltså även innehålla en begäran om tillträde vid en viss tidpunkt.

Det finns många regler, och även tidsfrister, när det gäller varningsbrev. För att kunna göra gällande otillåten andrahandsuthyrning måste föreningen t.ex. ha anmodat om rättelse inom 2 månader från att styrelsen fick reda på uthyrningen. I vissa fall måste varningen dessutom skickas som kopia till socialstyrelsen för att vara giltig.

Avhysning bostadsrätt

”Vi rekommenderar att föreningar tar hjälp för att hantera varningsbrev och uppsägningar. Vi håller koll på de tidsfrister som gäller för vräkning och avhysning, ser till att våra brev uppfyller alla lagens krav och finns där för att svara på föreningens och de boendes frågor.”

Skulle det bli tvist om en vräkning eller avhysning av bostadsrättsinnehavare kan vi även företräda föreningen i denna.

Avseende vräkning/avhysning från bostadsrätt – bistår vi gärna med:

  • Rättelseanmaningar
  • Uppsägningar och förverkanden
  • Rådgivning till styrelsen
  • Information till boende om störningar
  • Författande av ordningsregler
  • Förhandling i hyresnämnd och domstol

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Att behöva ställa ut en anmodan är sällan en rolig process. Vi har lång erfarenhet av juridisk konflikthantering avseende bostadsrätter och bistår er på ett tryggt sätt genom hela processen.