Juridisk hjälp för dig med villa

Att köpa en villa är en av de viktigaste, och troligtvis även största affärer du kommer att göra i ditt liv. Inte bara pengar, utan också ditt och din familjs framtida välmående står på spel, och allt behöver bli rätt från början till slut. Detsamma gäller förstås när du ska sälja din villa: att alla inblandande gör en bra affär är A och O.

Villa

”Att köpa och sälja villa är en viktig affär i livet och det finns mycket att tänka på. Om något blivit fel, kan vi bistå.”

Mycket ska också ske när pengar och nycklar byter händer: ett bindande avtal (köpekontrakt) ska skrivas, köpebrev ska mottas och lagfart ska betalas. Som säljare har du ett stort ansvar att berätta om alla fel i din villa som du vet eller misstänker finns. Som köpare har du också ett långtgående ansvar för att du gör ett informerat köp.

Så här kan vi bistå dig avseende din villa;

  • Att svara på frågor, lösa problem och företräda dig vid förhandling eller process i domstol
  • Hjälp med tvistelösning efter köp/försäljning
  • Hjälp med skador och försäkringsärenden
  • Rådgivning avseende dolda fel
  • Tvistelösning med fastighetsmäklare
  • Tvistelösning med anlitade hantverkare

Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Vi har valt att specialisera oss på bostadsjuridik för att kunna ge dig snabbast svar och identifiera flest möjligheter i din situation samt uppnå bästa ekonomiska och praktiska utfall. Vi arbetar bara med bostadsjuridik och driver varje år hundratals bostadsjuridiska ärenden.
LÄS MER

    Tvist efter försäljning

Vad gäller efter en försäljning av villa när ni inte är överens?

    Vattenskada/Fuktskada

Har du upptäckt en vattenskada/fuktskada i er villa?

    Skadestånd

Har du rätt till skadestånd eller har du fått ett krav avseende din villa?

    Tvist med hantverkare

Undrar du som villaägare över dina rättigheter mot hantverkare?

    Förlikningsavtal

Har du och din motpart kommit överens?

    Dolda fel i villa

Har du upptäckt fel i villa eller har du fått ett krav mot dig?