Juridisk hjälp för dig med villa

Rättsliga regelverk påverkar de flesta aspekter av våra liv, inte minst vårt boende. För dig som äger en villa gäller detta särskilt vid köp och försäljning men även vid andra tillfällen som t.ex. när du anlitar en hantverkare eller kommunen vill dra en ny elledning över din tomt. Viktigt att veta när det gäller villor (fastigheter) är att det rättsligt sett kategoriseras som fast egendom vilket innebär att jordabalken (JB) är tillämplig till skillnad från vad som t.ex. gäller för bostadsrätter – där köplagen gäller.

Villa

Att köpa eller sälja villa är en av livets viktigaste affärer. Vi kan bistå för att affären ska bli så bra som möjligt eller efter, om något blivit fel.

Att köpa och även sälja en villa är vanligtvis en betydande affär i livet och det finns mycket att tänka på samt att det är väsentligt att det blir rätt från början till slut. Oavsett om du är säljare eller köpare så finns det skeden i processen där du kan behöva hjälp av en sakkunnig som bistår dig. De flesta förlitar sig på mäklaren men man måste komma ihåg att denne, trots att hen har en skyldighet att upprätthålla ett visst mått av opartiskhet, har sitt uppdrag från säljaren. Faktum är att med hjälp av en duktig jurist som säkrar de juridiska momenten så kan de flesta om de så önskar hantera villaaffären utan mäklare.

I andra länder, t.ex. USA är det standard att även köparen har en mäklare på sin sida som dels letar efter rätt objekt, dels hjälper till med de juridiska aspekterna som t.ex. att granska avtal. Även i Sverige har läget på fastighetsmarknaden – med allt högre konkurrens och högre priser – blivit sådan att de flesta köpare tjänar på att ha egen representation. Det kan t.ex. röra sig om frågor kring besiktning, avtalsvillkor och kontakter med myndigheter. Särskilt viktigt att beakta är att du som köpare har en vidsträckt undersökningsplikt. Eftersom det handlar om fast egendom är undersökningsplikten sträng. Att anlita en besiktningsman som undersöker huset är brukligt och utifrån vad som framgår av besiktningsprotokollet kan köparens undersökningsplikt utökas. Om man som köpare inte fullgör den utökade undersökningsplikten kan man inte senare göra gällande att det föreligger dolda fel. Hur du t.ex. ska hantera anmärkningar i ett besiktningsprotokoll är en fråga där en jurist lämpligen kan konsulteras. Du bör också låta juristen gå igenom köpeavtalet innan du skriver under för att kontrollera villkoren.

En köpare kan åberopa fel hela tio år efter tillträde och det kan även för dig som säljare vara av stort värde att utöver hjälp från en mäklare anlita en bostadsjurist. Exempelvis kan du som säljare i vissa situationer ha en viss upplysningsplikt gentemot köparen, men var gränsen går för denna kan vara svårbedömt. Som säljare vill man naturligtvis få så mycket betalt som möjligt, men har du viss information som du är tveksam över om du borde dela med dig av bör du kontakta en jurist för rådgivning så att du kan minimera risken för framtida felansvar. I ett vägledande rättsfall fall från Högsta domstolen ansågs t.ex. att en säljare hade skyldighet att upplysa köparen om en ljudlig motocrossbana som låg i närheten. Om du uppger vilka fel du känner till eller misstänker så kan köparen inte i efterhand göra gällande att det har förelegat några dolda fel som du som säljare ska ansvara för. En erfaren bostadsjurist hjälper dig att göra en bedömning av just din situation.

Den långa ansvarstiden på tio år medför att du även många år efter tillträdet kan behöva råd av en fastighetsjurist.

Ytterligare en situation då du som villaägare kan behöva hjälp av en jurist är när villan ska renoveras eller byggas ut. Det är tyvärr inte ovanligt att entreprenader inte går enligt plan. Hantverkarna dyker t.ex. inte upp när de ska, vill ha mer betalt eller verkar inte alls ha förstått vad du har beställt. Alternativt så blev allt precis som du tänkt dig men sex månader senare upptäcker du att drömköket är behäftat med ett antal allvarliga fel. En jurist kan anlitas både i förebyggande och tvistelösande syfte. Du kan söka hjälp redan i samband med avtalstecknande för att se över villkoren i entreprenadavtalet eller givetvis senare när en tvist uppstått.

Så här kan vi bistå dig avseende din villa;

  • Allmän rådgivning.
  • Upprätta, anpassa eller granska överlåtelse- och entreprenadavtal.
  • Hjälp med tvistelösning efter köp/försäljning, t.ex. analys av om ditt problem kvalificerar sig som ett dolt fel i juridisk mening.
  • Hjälp med skador och försäkringsärenden.
  • Tvistelösning i relation med fastighetsmäklare.
  • Tvistelösning i relation med anlitade hantverkare – entreprenadtvister.
  • Företräda dig vid process i domstol.

Kontakta oss med frågorna om din villa

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

För bästa möjliga hjälp anlita en riktig expert. Hos Bostadsjuristerna har vi valt att specialisera oss på bostadsjuridik och har därför bästa möjliga kompetens för att kunna ge dig de snabbaste svaren och identifiera de flesta möjligheterna. På så sätt uppnås de bästa ekonomiska och praktiska utfallen utifrån dina önskemål och omständigheterna i ditt fall. Vi arbetar bara med bostadsjuridiska frågor och hanterar varje år hundratals bostadsjuridiska ärenden gällande villor och fastigheter.
LÄS MER

    Tvist efter försäljning

Vad gäller efter en försäljning av villa när ni inte är överens?

    Vattenskada/Fuktskada

Har du upptäckt en vattenskada/fuktskada i er villa?

    Skadestånd

Har du rätt till skadestånd eller har du fått ett krav avseende din villa?

    Tvist med hantverkare

Undrar du som villaägare över dina rättigheter mot hantverkare?

    Förlikningsavtal

Har du och din motpart kommit överens?

    Dolda fel i villa

Har du upptäckt fel i villa eller har du fått ett krav mot dig?