Kurser för Valvets bostadsrättsföreningar

Här hittar du webbutbildningar inom de områden vi upplever att bostadsrättsföreningar behöver det mest. Dessa kurser tillhandahålls i samarbete med Valvet Förvaltning AB.

Ansvar

Tisdagar kl. 19-20, FÖRENINGENS STORA BYGGPROJEKT

Boka din plats här.

När krävs det stämmobeslut och vad ska föreningen tänka på när ett stort byggprojekt upphandlas? Vilka typer av avtal behövs och vem projektleder vad? Denna kväll får du som styrelsemedlem en praktisk handledning i dels vilka regler som gäller och även tips på hur ni kan åstadkomma en smidig byggprocess för er förening.

UTBILDNINGSLEDARE
är chefsjurist Sofie Hallqvist. Sofie är expert på bostadsjuridiska frågor; sedan 2007 har hon arbetat som ombud i bostads- och fastighetstvister och varit rådgivare till bostadsrättsföreningar och förvaltare. Hon sitter ofta som extern ordförande på föreningsstämmor och hjälper många föreningar i deras projekt. Sofie föreläser även för branschens jurister om ansvarsfrågor vid bland annat byggnationer.

VEM HAR STÖRST NYTTA AV UTBILDNINGEN?
Utbildningskvällen riktar sig till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar som arbetar med eller funderar på ett större byggprojekt. Du kan följa seminariet från din dator var du än befinner dig.

ANMÄL DIG REDAN IDAG
Anmälan sker här Utbildningen är kostnadsfri.


Ansvar

Torsdagar kl. 19-20, STYRELSEUTBILDNING GRUNDKURS

Boka din plats här.

Det är en grundläggande utbildning som riktar sig till dig som är ny i styrelsen eller som vill lära dig mer om föreningsarbetet. Vi går bland annat igenom; styrelsens ansvar, andrahandsuthyrning, grannar som missköter sig, vattenskador och medlemmar som vill bygga om.

UTBILDNINGSLEDARE
är chefsjurist Sofie Hallqvist. Sofie är expert på bostadsjuridiska frågor; sedan 2007 har hon arbetat som ombud i bostads- och fastighetstvister och varit rådgivare till bostadsrättsföreningar och förvaltare. Hon sitter ofta som extern ordförande på föreningsstämmor och hjälper många föreningar i deras projekt. Sofie föreläser även för branschens jurister om ansvarsfrågor vid bland annat byggnationer.

VEM HAR STÖRST NYTTA AV UTBILDNINGEN?
Kvällen riktar sig till dig som är ny i styrelsen eller som vill få en grundlig utbildning i de lagar och
regler som gäller för er förening. Du kan följa seminariet från din dator var du än befinner dig.

ANMÄL DIG REDAN IDAG
Anmälan sker här Utbildningen är kostnadsfri.

“Väl förklarat, pedagogiskt upplagt” “Bra med fallbeskrivningar”

”Bra upplägg, inriktat på tillämpad juridik med konkreta exempel”

Kurs BRF

”Vad kan en kurs betyda för ert styrelsearbete?”

 

Varför lyssna på Bostadsjuristerna?

Bostadsjuristerna är en väletablerad juridisk byrå som framgångsrikt verkat i Stockholms-området sedan 2007. Vi är specialiserade på bostadsjuridik, det vill säga allt som har med fastigheter, bostäder och bostadsrättsföreningar m.m. att göra. Hos oss jobbar nu 7 bostadsjurister som rekryterats just för deras stora intresse för detta rättsområde. Vi är experter på bostäder och har förutom juridisk expertis också fastighetsekonomisk expertis inom våra väggar. Under åren har vi jobbat med otaliga bostadsrättsföreningar med både stora och små frågor. Genom oss kan alla bostadsrättsföreningar oavsett storlek få stöd med allt från att skriva stadgar till att kräva ersättning när en entreprenad gått fel. Just när det gäller entreprenadjuridik så har vi under åren också skaffat oss erfarenhet som går utöver juridiken. Vi kan byggbranschens tekniska termer och vet vad som är rimligt att betala för olika entreprenader.