Uppsägning av hyresgäst

En felaktigt gjord uppsägning av hyresgäst kan bli kostsam för fastighetsägaren eftersom det gamla hyresavtalet då i regel förlängs på oförändrade villkor. Det som skrivs i en uppsägning får därför stor rättslig betydelse. Den som inte kan regelverket riskerar att orsaka föreningen stor ekonomisk skada.

”Vi hjälper er att upprätta en formellt riktig uppsägning av hyresgäst och ser till att denne delges uppsägningen i rätt tid.”

uppsägning av hyresgäst

”Mycket att tänka på vid en uppsägning”

Ibland kan det av olika skäl bli aktuellt för föreningen att säga upp sina lokalhyresgäster. Lokalhyresgäster har dock ett s.k. indirekt besittningsskydd som är viktigt att ta i beaktande. Detta innebär att de i regel är berättigade till skadestånd vid uppsägning, om hyresvärden begär orimliga villkor för förlängning av avtalet eller om hyresvärden inte har tillräckligt tungt vägande skäl för uppsägningen.

En felaktigt gjord uppsägning kan bli dyrbar för fastighetsägaren, eftersom det gamla hyresavtalet då i regel förlängs på oförändrade villkor. Hyresvärden behöver känna till vilken löptid de olika avtalen har och när de kan sägas upp för omförhandling. Det är också relevant att veta vad som är skälig marknadshyra för lokalen, något som ofta bestäms genom en analys av liknande objekt i området.

Det som skrivs i en uppsägning av hyresgäst får stor rättslig betydelse. Den som inte kan regelverket riskerar att drabbas av rättsförluster, både under medlingen i hyresnämnden och i en eventuell skadeståndsprocess. Vi hjälper er att upprätta en formellt riktig uppsägning och ser till att hyresgästen delges denna i rätt tid. Vi kan också bistå vid förhandling i hyresnämnden eller i de tvister som kan uppstå med lokalhyresgäster.

Avseende uppsägning av hyresgäst – bistår vi gärna med;

  • Rådgivning till styrelsen
  • Anmaningar om att vidta rättelse
  • Uppsägningar av hyresgäster
  • Hyresförhandlingar
  • Hyresutredningar
  • Tvistelösning

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Uppsägning av hyresavtal är en känslig process där ni behöver ta åtgärder för att säkerställa att ni har lagen på er sida. Vi hjälper er med bland annat dokumentation och förhandlingar.