Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB

 • Telefon: 08 - 520 247 00
 • Fax: 08 - 520 247 01
 • E-post: info@bostadsjuristerna.se
 • Hemsida: www.bostadsjuristerna.se
 • Adress: Holländargatan 22, Stockholm

Tvist med hantverkare

Om du upptäcker att det finns fel i byggarbeten du beställt, ska du så fort som möjligt reklamera felen till den som utfört arbetet. Förklara vad du upptäckt och varför du anser att det utgör ett fel. Det finns annars risk att du går miste om dina rättigheter på grund av för sen reklamation.

Om du och hantverkaren är osams om vad som är fel, kan ni låta göra en slutbesiktning. Det är också viktigt att du dokumenterar felen noga och att du inte åtgärdar några fel själv. Om du skall driva ett krav mot en hantverkare är det viktigt att du kan bevisa att det funnits fel.

Tvist med hantverkare

”Visste du att 30 procent av produktionskostnaden i alla byggprojekt är byggfel och andra slöserier? I Sverige motsvarar det 50 miljarder, enligt Byggkommitténs rapport till regeringen.”

Tvist med hantverkare om pris

Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats. Undantag från denna regel kan gälla vid ändrings- och tilläggsarbeten.

Badrum

För badrum finns följande branschregler;
 • BBV (byggkeramikrådets regler för våtrum)
 • Säker vatten (VVS-installationer)

Reglerna är inte tvingande men de anses motsvara fackmässighet. Se till att företaget du anlitar för att renovera ditt badrum har våtrumsbehörighet och se också till att få kvalitetsdokumentation när arbetet är färdigställt.

Avtal

För mindre ombyggnationer eller renoveringar, kan du utgå från Hantverkarformuläret som finns att ladda ner gratis från konsumentverket. Det är viktigt att du har ett avtal!

Nybyggd villa

Om du beställer byggnation av ett helt nytt hus eller om du skall öka volymen på din villa (tillbyggnad), gäller reglerna om småhusentreprenad i konsumenttjänstlagen. Ett kontrakt om husbyggnation kan utgå från den standardiserade avtalsmallen ABS 09. Även den finns att ladda ner hos konsumentverket gratis. Bilägg ritningar, rumsbeskrivningar och offerter till avtalet. Även om du har fått tydliga offerter är det viktigt med ett avtal.

Om du vill ha hjälp med att gå igenom vad du skall tänka på när du beställer hus, är du välkommen att höra av dig till oss.

Avhjälpande

I många fall har byggaren rätt att avhjälpa fel istället för att ge prisavdrag på arbetet. Åtgärdande skall ske inom ”skälig tid” som får bedömas från fall till fall, i vad som ibland kan kännas som en godtycklig juridisk gråzon. Vi har stor erfarenhet av entreprenadärenden. Det innebär att vi känner till praxis bland byggare och prejudikat från domstolarna, något som gör att vi bistår dig på bästa sätt i en process mot hantverkaren om frågan inte skulle gå att lösa före dess.

Avseende tvist med hantverkare kan vi hjälpa dig med;

 • Tvistelösning med anlitade hantverkare
 • Skador och försäkringsärenden
 • Bygglov och bygganmälan
 • Rådgivning gällande dolda fel
 • Rådgivning inför byggstart och författande av entreprenadavtal
 • Vi svarar på frågor, löser problem samt företräder dig vid förhandling eller i domstol

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Vi vet vad som gäller om du har en tvist med hantverkare: med lång erfarenhet och specialisering på bostadsjuridik vet vi vad lagen säger om fuskbyggen och ansvarsfrågor kring dessa. Kontakta oss via formuläret nedan, inledande samtal är alltid kostnadsfritt.
LÄS MER

Vatten, fukt och mögel

Har du upptäckt en vatten- eller fuktskada?

Dolda fel

Har du upptäckt fel eller har du fått ett krav mot dig?

Tvist efter köp/försäljning

Inte överens efter försäljning eller köp?

Skadestånd

Har du rätt till skadestånd eller har du fått ett krav?