Störande grannar i bostadsrätt

Det är många styrelser som tampas med klagomål om störande grannar i bostadsrätter. Styrelsen hamnar då mitt emellan de boende som klagar på störningarna och de boende som stör. Det kan handla om entusiastiska trombonspelare, festprissar eller skrikande barn men även om t.ex. stegljud eller röklukt…

I ett flerfamiljshus så måste du acceptera störande grannar i viss grad. Som bostadsrättshavare är du dock skyldig att se till att du inte utsätter andra för störningar som inte skäligen bör tålas. Vid en bedömning av vad som är en störning utgår man från vad den “allmänna uppfattningen” är.

I nybyggda hus finns det regler om ljudisolering mellan lägenheterna och mellan våningsplanen i huset. I äldre hus uppfylls oftast inte dessa regler. Detta innebär inte att föreningen måste bygga om alla lägenheter till moderna krav men om föreningen skulle bygga nya lägenheter t.ex. på vinden, gäller så kallade nybyggnadskrav.

störande
grannar bostadsrätt

”Störande grannar i bostadsrätt?”

Vad ska styrelsen göra?

Om boende upplever störande grannar i bostadsrätterna, skall de dels anmäla störningen till styrelsen och dels föra en störningsdagbok. Störningsdagboken kan föreningen sedan använda dels för att uppmana grannen att vidta rättelse och dels som bevisning i en eventuell förverkandetvist.

Styrelsen är skyldig att agera om en boende anmäler att det förekommer störningar från en granne. Det finns rättsfall som avgjort att en medlem som upplevt störningar i en förening och där styrelsen varit passiv haft rätt till nedsatt avgift och till och med skadestånd från föreningen.

En enstaka fest kan inte leda till förverkande (vräkning) utan det första föreningen skall göra är att skicka ett varningsbrev. Varningsbrevet, eller anmodan som det kallas på juridiskt språk, skall även skickas till socialtjänsten.

Om den boende fortsätter att störa trots anmaningen, kan föreningen om störningarna är tillräckligt allvarliga säga upp bostadsrätten. Det innebär i så fall att bostadsrättshavaren måste flytta från lägenheten och att bostadsrätten tvångsförsäljs via kronofogden.

En tvångsförsäljning är en allvarlig konsekvens som förutsätter att varningen från föreningen har gjorts på ett juridiskt korrekt sätt inklusive brevet till socialtjänsten. Det är även viktigt att uppsägningen sker enligt vissa lagbestämmelser som är tvingande.

Om det förekommer så allvarliga störningar i föreningen att en vräkning är aktuell bör föreningen anlita en jurist för att driva ärendet. Styrelsen har en skyldighet att agera men det är också viktigt att det inte sker en felaktig uppsägning.

Råd till styrelsen avseende störande grannar i bostadsrätt

  • Ett första steg är att försöka få grannarna att tala med varandra.
  • Begär att den störda bostadsrättshavaren upprättar en störningsdagbok.
  • Kontrollera om andra i huset också blir störda. Se till att de också dokumenterar.
  • Tala med den störande.
  • Skicka rättelseanmaning.
  • Om det fortsätter så allvarliga störningar att det kan bli tal om uppsägning. Anlita jurist.

Vi kan bland annat hjälpa till med;

  • Rådgivning till styrelsen
  • Författande av varningsbrev och uppsägningar
  • Författande av ordningsregler
  • Förhandling och tvistelösning med hyresgäster och bostadsrättshavare

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Det ska kännas tryggt att bo, speciellt i en bostadsrättsförening. Störande grannar, missljud och andra klagomål kan dock leda till energikrävande tvister mellan de boende, eller mellan boende och styrelse. Att ha juridiskt stöd att luta sig emot är då en bra trygghet. Vi på Bostadsjuristerna har länge arbetat med juridiska frågor som rör bostadsrätter och föreningar. Hos oss hittar ni som bostadsrättsförening, alltid en trygghet i ett läge som kan kännas osäkert och obekant.