Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB

  • Telefon: 08 - 520 247 00
  • Fax: 08 - 520 247 01
  • E-post: info@bostadsjuristerna.se
  • Hemsida: www.bostadsjuristerna.se
  • Adress: Holländargatan 22, Stockholm

Skadestånd Bostadsrätt / Villa

Ett bostadsköp är tveklöst en stor affär, och tyvärr inte alltid en god sådan. I värsta fall upptäcker du att du inte alls har fått vad du betalade för, och i en sådan situation är det lätt att känna hopplöshet.

skadestånd bostadsrätt

“Vi har lång erfarenhet av att arbeta med krav på skadestånd och återbetalning i förhandling och tvistelösning.”

Men allt är inte förbi bara för att du skrivit under avtalet. Om du som köpare av en bostad har upptäckt fel och brister i förhållande till vad som avtalats, kan du ha rätt till prisavdrag eller skadestånd i bostadsrättsaffären. Om det är ett mycket allvarligt fel, kan du till och med ha rätt att häva köpet.

Prisavdrag – innebär att priset för fastigheten eller bostadsrätten regleras ned så att köparen kompenseras för de fel som påträffats. Om köparen redan har betalat hela priset, skall hen återfå en del av köpesumman.

Skadestånd – innebär även det en ekonomisk kompensation, t.ex. kompensation för dubbel boendekostnad om det inte är möjligt att bo i den nya bostadsrätten. Skadestånd är dock en annan juridisk term än prisavdrag.

Hävning – innebär att båda parters prestationer skall återgå. Återbetalning av köpesumman sker på ett visst datum och köparen lämnar tillbaka lägenheten eller villan till säljarens besittning. Resultatet blir som att köpet aldrig hade skett.

Skadestånd bostadsrätt / villa – i ert fall?

Kontakta oss gärna om du önskar hjälp med att driva ett krav på återbetalning eller skadestånd avseende bostadsrätt eller villa. Vi kan självklart också hjälpa dig som har fått ett krav på ersättning riktat mot dig.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Att häva ett avtal eller få rätt i sin begäran om skadestånd kan innebära komplicerade juridiska processer. Bostadsjuristerna har mycket lång erfarenhet av framgångsrik förhandling i den här typen av situationer, och kan även hjälpa dig som fått krav riktade mot dig. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer under ett kostnadsfritt inledande samtal.
LÄS MER

Tvist efter köp/försäljning

Läs om hur vi kan bistå dig vid en tvist.

Tvist med hantverkare

Läs mer om dina rättigheter gentemot hantverkare.

Vattenskada

Har du upptäckt en vattenskada? Vi vet vad som ska göras.

Förlikningsavtal

Har du och din motpart kommit överens? Vi har avtalen som behövs.