Så går det till att anlita en jurist

Om rättsskyddet i din hemförsäkring.

Vad är rättsskydd?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i din villaförsäkring eller hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Rättsskyddet innebär att din försäkring täcker den största delen av dina kostnader om du skulle hamna i en tvist.

Vem kan få rättsskydd?

De flesta försäkringsbolag har en 2-årsregel som innebär att du skall ha varit försäkrad utan avbrott i minst två år då tvisten som du söker rättsskydd för uppstår. Det behöver inte ha varit i samma försäkringsbolag under hela den tiden men det får inte vara något glapp i försäkringsskyddet tex. vid en flytt från en bostad till en annan.

För vad kan man söka rättsskydd?

För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in, måste en tvist ha uppstått med en annan part. En tvist anses ha uppstått då en part har framställt ett krav som motparten har bestridit.

Småmål – Om värdet av vad som yrkas i tvisten är mindre än ett halvt prisbasbelopp, gäller inte rättsskyddet. För år 2019 är gränsen 23. 250 kr.

Tvist mot familjemedlem – Rättsskyddet gäller som huvudregel inte tvist mot någon som du är / har varit gift, registrerad partner eller sammanboende med.

Hur ansöker man?

Ansökan om att få utnyttja rättsskyddet görs hos ditt försäkringsbolag.
Som klient hos oss ombesörjer vi din ansökan så snart vi har all information för att kunna ansöka. Vi skickar sedan löpande in den information som försäkringsbolaget behöver och håller dig uppdaterad.

Hur stor ersättning kan man få?

De allra flesta Rättsskyddsförsäkringar, täcker 75 – 80 % av en bestämd timtaxa upp till ett visst maxbelopp. Maxbeloppet varierar mellan olika försäkringsbolag och är oftast 150. 000 – 250. 000 kr. Över maxbeloppet har du inget försäkringsskydd.

Ombudsarvode – Rättsskyddet ersätter ombudsarvode till en taxa som för 2019 är 1.725 kr / tim.

Bevisning – Kostnader som uppstår för utredning och bevisning (t.ex. besiktningar och utlåtanden från experter) täcks normalt upp till en viss beloppsgräns, oftast är gränsen 20. 000 – 30. 000 kr.

När får jag ersättningen?

Du kommer löpande att bli fakturerad de kostnader som ditt ombud upparbetar. Ersättning begärs sedan i efterhand från försäkringsbolaget.

A conto – Försäkringsbolagen betalar maximalt ut ersättning var sjätte månad. Ansökan om sådan a contobetalning handläggs automatiskt av ditt ombud. Vi försöker att planera fakturering av större moment och vår begäran om a conto så att du behöver ligga ute med så lite pengar som möjligt under din pågående tvist.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!