Rökning och grillning på balkong – de fem vanligaste missuppfattningarna

När man bor i lägenhet så lever man fysiskt sett nära sina grannar och det förutsätter ett visst mått av tolerans. Den som har småbarn som springer runt från klockan fem på morgonen måste kanske tåla att grannen i lägenheten under spelar musik sent på lördagskvällar. Vissa saker brukar dock vara svårare att tolerera som rökning och grillning på balkong. Somliga tycker att en grillkväll på balkongen med vinglas i ena handen och cigarett i den andra är sommarens höjdpunkt. För andra kan grannarnas aktiviteter bli en riktig plåga. Det ryker och luktar och för de som t.ex. lider av allergier, astma eller andra luftvägsirritationer, kan det få negativa hälsoeffekter.

Vad är det då som gäller avseende rökning och grillning på balkong för hyresgäster respektive bostadsrättsinnehavare? Har en bostadsrättsförening rätt att förbjuda rökning? Kan man grilla med både kol och gasol på balkongen? Här följer de fem vanligaste missuppfattningarna som förekommer rörande detta.

Har bostadsrättsföreningen rätt att förbjuda rökning på balkong?

1. Har bostadsrättsföreningen rätt att förbjuda rökning på balkong?

Här råder en vanlig missuppfattning och många bostadsrättsföreningar har också försökt få till stånd ett förbud. I den mån alla medlemmar accepterar ett förbud så skulle det teoretiskt vara möjligt att få till stånd ett sådant. I praktiken är det inte framkomligt för föreningar att förbjuda rökning på en bostadsrättsinnehavares egen balkong. Just rökning på balkong i flerfamiljshus är en fråga som vid åtskilliga tillfällen bedömts av domstol utifrån olika lagstiftning och enligt dessa domar finns det vissa företeelser som regelmässigt får accepteras i samhället, varav rökning är en. Enligt rättspraxis finns det alltså inte lagstöd för en bostadsrättsförening att förbjuda personer att röka i sina lägenheter eller på sina balkonger.

Däremot kan föreningen i sina stadgar införa regler om att rökning inte är tillåten i allmänna utrymmen som trapphus, tvättstuga eller gemensamhetslokal. Endast i särskilda allergihus går det att helt förbjuda rökning även i de enskilda lägenheterna.

Rökning är en störning som kan leda till förverkande

2. Rökning är en störning som kan leda till förverkande

I egenskap av boende i bostadsrätt har man enligt bostadsrättslagen en skyldighet att inte utsätta sin omgivning för “störningar i en sådan grad att det är skadligt för hälsan eller på annat sätt försämrar bostadsmiljön”. Bryter man mot detta kan det leda till förverkande. Rökning i normal omfattning har dock av domstol bedömts som att inte vara en störning av tillräckligt allvarlig art för att det ska kunna leda till förverkande (dvs. att innehavaren tvingas sälja sin bostadsrätt). Notera dock att det handlat om vanlig tobaksrök. Besväras du av rök från t.ex marijuana eller andra narkotikaklassade och därmed olagliga droger från grannens balkong så skulle detta sannolikt kunna vara en sådan allvarlig störning som kan ligga till grund för förverkande.

Rökning kan förbjudas enligt miljöbalken

3. Rökning kan förbjudas enligt miljöbalken

Frågan om rökning har också bedömts av domstol utifrån miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd men inte heller enligt dessa regler har rökning på balkong ansetts vara en tillräckligt allvarlig störning för att det ska kunna förbjudas. Inte ens en fastställd kvalsterallergi som medförde att klaganden hade behov av att regelbundet vädra sin lägenhet gjorde skillnad utan domstolen dömde ändå till den rökandes fördel. Gränsen synes alltså gå vid att röken inte tränger in i din lägenhet så länge du har dörrar och fönster stängda. Det går alltså inte att vända sig till styrelsen i sin bostadsförening och kräva att grannen ska “vräkas” på grund av rökning på balkong. Skulle rök komma in i din lägenhet är det dock en annan situation och då är det i första hand styrelsens som ska att undersöka om det är något problem med ventilationen och i så fall åtgärda detta.

Det är fritt fram för rökning på balkong även i hyresrätter

4. Det är fritt fram för rökning på balkong även i hyresrätter

Generellt sett är det också tillåtet att röka på balkongen för den som hyr en lägenhet. Inte heller enligt hyreslagen (12 kap. JB) har rökning på balkong bedömts vara en sådan allvarlig störning som kan förbjudas eller leda till konsekvenser som uppsägning.

Däremot har flera bostadsföretag på senare tid försökt att införa ett totalt förbud mot rökning i sina fastigheter genom att skriva in detta villkor i hyresavtalen med hänvisning till störning för grannar och höga kostnader för att sanera lägenheter där det rökts. Att införa detta villkor är fullt tillåtet men det är inte klart hur domstolarna skulle döma om en hyresgäst i efterhand skulle hävda att villkoret är oskäligt och försöka få det undanröjt. Det är också skillnad på om hyresvärden är ett bostadsbolag eller om du hyr i andra hand av en privatperson. Ett villkor i ett andrahandskontrakt om att rökning (även på balkong) inte är tillåten betraktas som bindande eftersom det i den situationen anses finnas ett högre skyddsvärde för den som hyr ut sin privata bostad.

Får man röka så får man grilla

5. Får man röka så får man grilla

Rök som rök, och ett grillspett luktar ju dessutom gott. Det ligger möjligen nära till hands att anse att om grannen får röka måste du få grilla. När det gäller grillning på balkong har däremot både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar rätt att förbjuda det på grund av brandrisken. Det går att införa såväl ett totalförbud som att endast tillåta el- eller gasolgrillar alternativt att hänvisa till en gemensam grillplats på gården. Det finns ingen lagstiftning som reglerar grillning på balkong så för det fall det saknas bestämmelser i avtal eller stadgar så är det fritt fram att grilla.

Slutord

Vad kan man då göra om man besväras av rökning och grillning på balkonger? När det gäller grillning så går det som nämnts att lyfta frågan om förbud inom bostadsrättsföreningen eller att hyresvärden väljer att reglera detta. Avseende rökning är det svårare men en dialog med både grannar och bostadsrättsförening/hyresvärden är alltid värd att föra. Kanske är grannarna inte medvetna om dina hälsoproblem och för att minska problemet villiga att använda en mysig rökruta på gården om en sådan ställs i ordning.

Kontakta oss med era frågor om rökning och grillning på balkong

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Hos Bostadsjuristerna brinner vi för bostadsfrågor. Särskilt under sommaren brinner det också på många svenska balkonger – i cigaretter och grillar. Vi finns tillgängliga för den som har boenderelaterade frågor, som i vad mån det är tillåtet att röka och grilla på balkonger. Även om rättsläget när det gäller rökning och grillning är ganska klart så är juridik inte statiskt utan förändras i takt med samhällsutvecklingen. Rättsläget kan – och kommer sannolikt – att förändras över tid. Avseende rökning så går utvecklingen mot minskad tolerans. Det är inte så många år sen det var en självklarhet att få röka på restauranger. Exempelvis så lämnades det under 2017 in en motion till riksdagen med förslag om att hyresvärdar ska få rätt att helt förbjuda rökning i deras fastigheter.