Köpekontrakt för hus/fastighet/villa

Vill du sälja din villa utan att behöva betala en dyr avgift till en mäklare? Då är du inte ensam utan allt fler privatpersoner försöker sköta sina bostadsaffärer utan mellanhänder. Ett köpekontrakt vid en sån stor transaktion som en villaförsäljning är dock det slags dokument som du inte bör försöka skriva själv. När det gäller köpekontrakt för fastigheter (villor/hus) finns det stränga formkrav i lagen som gör att vissa villkor kan vara ogiltiga för att de strider mot lagens krav. För att köpet ska vara bindande måste köpekontraktet uppfylla lagens formkrav och det finns även andra risker som måste undvikas.

Det gäller också att vara medveten om att lagstiftningen för försäljning av villor och bostadsrätter inte är densamma. Det går alltså inte att återanvända avtalet du använde när du sålde din bostadsrätt när du ska sälja ditt hus (eller vice versa).

köpekontrakt hus, köpekontrakt fastighet, köpekontrakt villa

”För att köpet ska vara bindande måste köpekontraktet uppfylla lagens formkrav.”

Köpekontrakt för hus/fastighet/villa – vad säger lagen?

Vid försäljning av hus/villa (fastighet) måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas. Vanligtvis används två typer av avtal: ett köpekontrakt och ett köpebrev. I grova drag kan sägas att köpekontraktet är det dokument som binder parterna vid affären och i vilket villkoren för affären skrivs ned, medan köpebrevet upprättas vid tillträde som ett slags kvitto och fungerar som bevis på att affären är slutförd och att äganderätten har övergått till den nya ägaren.

Det finns lagkrav på att vissa uppgifter ska anges i köpekontraktet för att överlåtelsen ska vara giltig. Förutom detta kan vissa uppgifter tas med för att det är lämpligt, för att risken för missförstånd ska minimeras. Uppgifter som måste anges rör t.ex. objektet som överlåts, parterna i överlåtelsen, och några villkor för överlåtelsen som t.ex. priset. I vissa fall kan annans samtycke till överlåtelsen behöva inhämtas. När köpekontraktet är klart och undertecknat, ska lagfart sökas. Lagfart prövas av Lantmäteriet och ska sökas inom tre månader från köpet.

Att sälja hus/fastighet/villa på egen hand

Att sälja din villa utan att använda dig av en mäklare är kostnadseffektivt och fullt möjligt med rätt juridiskt stöd. Om du anlitar oss för att författa eller granska ditt köpekontrakt, kan du vara säker på att du får en erfaren jurist som odelat står på din sida. En mäklare har faktiskt viss skyldighet att skydda båda parters intressen medan vi alltid helhjärtat kommer att företräda endast dig.

Vi är experter på just bostadsaffären och kan bistå med trygga köpekontrakt för försäljning av villa, hus eller annan slags fastighet på egen hand. Kontakta oss gärna för en inledande kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss avseende ditt köpekontrakt för hus/fastighet/villa

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Till följd av höga mäklararvoden är det fler och fler säljare som vill hitta kostnadseffektivare lösningar. Att vända sig till Bostadsjuristerna är just en sådan lösning. De flesta är fullt kompetenta att själva styla sin bostad, ta snygga bilder och lägga upp en annons på nätet. Men om inte juridiken kring bostadsköpet sköts på rätt sätt så kan det få tråkiga konsekvenser och allt ditt egna jobb vara förgäves. Man ställs vid bostadsförsäljning snabbt inför en juridisk djungel, som inte är helt okomplicerad att navigera. Vi på Bostadsjuristerna kan se till att du får en erfaren jurist på din sida som kan upprätta ett köpekontrakt som ger dig maximal juridisk trygghet.
LÄS MER

Tvist med hantverkare

Läs mer om dina rättigheter mot hantverkare

Vattenskada/Fuktskada

Vi vet hur du går vidare juridiskt med en vattenskada/fuktskada.

Dolda fel

Har du upptäckt fel eller brister eller har du fått ett krav mot dig?

Skadestånd

Har du rätt till skadestånd eller har du fått ett krav riktat mot dig?