Konsumenttvistnämnden


Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå.

Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne.

Länk: Konsumenttvistnämnden

Postadress är till Konsumenttvistnämnden är: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

Du får även gärna lämna ditt omdöme här:


Länk: Betygsätt oss

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Vi har valt att specialisera oss bostadsjuridik för att kunna ge er snabba svar och identifiera varje möjlighet i just er situation. Med kompetens och lång erfarenhet kan vi hjälpa både privatpersoner och bostadsrättsföreningar, och det faktum att vi valt att specialisera oss på just fastighetsjuridik och bostadsjuridik innebär att få slår oss på fingrarna när det kommer till juridik som rör just boende.