Inre underhåll & skadehantering BRF

Ofta uppkommer frågan om hur långt föreningens ansvar sträcker sig när en skada har uppstått. Detta gäller särskilt vid vattenskador i badrum. Oftast gäller enligt stadgarna att medlemmen ansvarar från och med tätskiktet och inåt och att föreningen ansvarar från tätskiktet och utåt.

”Om föreningen känt till en skada i taket eller i en stamledning men struntat i att laga denna, utökas föreningens ansvar. Det omvända gäller också, om en medlem känt till att det funnits en vattenskada i t.ex. badrumet som inte hanterats.”

Bostadsrättsförening, ansvar, inre underhåll

”Hur långt sträcker sig bostadsrättsföreningens ansvar?”

Om taken läcker och detta orsakar en skada i en vindsvåning är huvudregeln att föreningen ska bekosta (och ombesörja) lagning av taket. Medlemmen i sin tur bekostar lagningen av det fuktskadade parkettgolvet. Detta gäller förutsatt att ingen av parterna varit vårdslös eller vållande till skadan.

Enligt miljöbalkens bestämmelser är det föreningens ansvar att riva, utreda och uttorka en vattenskada. Medlemmen får sedan bygga upp t.ex. sitt badrum igen till den standard hen önskar.

Om föreningen känt till en skada i taket eller i en stamledning men struntat i att laga denna, utökas föreningens ansvar. Det omvända gäller också, om en medlem känt till att det funnits en vattenskada i t.ex. badrumet som inte hanterats.

Avseende inre underhåll BRF & skadehantering – bistår vi gärna med;

  • Styrelserådgivning
  • Tvistelösning med medlemmar
  • Rådgivning vid upphandling av byggnationstjänster eller besiktningar

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Vem som egentligen har ansvar när en olycka uppstår är inte alltid självklart. Vi har lång erfarenhet av sådana situationer och kan bistå er genom hela processen.