Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB

  • Telefon: 08 - 520 247 00
  • Fax: 08 - 520 247 01
  • E-post: info@bostadsjuristerna.se
  • Hemsida: www.bostadsjuristerna.se
  • Adress: Holländargatan 22, Stockholm

Fel i bostadsrätt

För allt fler blir bostadsrätten det första steget in på bostadsmarknaden. Som förstagångsköpare är det inte ovanligt att man känner sig osäker på vad som gäller, hur ett kontrakt bör vara utformat och vilka rättigheter respektive skyldigheter man har som köpare och säljare.

Fel i bostadsrätt

“Har du upptäckt fel i bostadsrätten? Du kan då ha rätt till prisavdrag.”

När en bostadsrätt säljs tillämpas köplagens bestämmelser och inte jordabalkens som många tror, alltså inte alls samma regelverk som vid försäljning av en villa. När du köper en bostadsrätt, köper du en andel i bostadsrättsföreningen med rätt att nyttja lägenheten. Om du har upptäckt fel i bostadsrätten, kan du i vissa fall ha rätt till prisavdrag.

Vad är det som gäller avseende fel i bostadsrätt?

Vad som betraktas som fel i bostadsrätten beror på vad köparen och säljaren har avtalat. Om säljaren t.ex. har förklarat att köket är i dåligt skick kan du troligtvis inte kräva prisavdrag för fel i bostadsrätten om du efter köpet konstaterar att vitvarorna behöver bytas. Du bör vara mycket uppmärksam om säljaren vill friskriva sig från fel i bostadsrätten genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet!

Som säljare bör du tänka på att du har en upplysningsplikt gentemot köparen. Tänk på att du som säljer din bostadsrätt ansvarar för det som anges i köpehandlingarna och informera på ett tydligt sätt om de fel eller brister som du känner till.

Om du upptäckt fel i din bostadsrätt

Om du upptäcker fel i din bostadsrätt, skall du reklamera detta fel så snart som möjligt. Om du som säljare fått ett krav mot dig, bör du kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Vår byrå grundades just som en specialist på bostadsrätter och bostadsrättsjuridik, och vi vågar faktiskt påstå att få kan slå oss på fingrarna när det kommer till kunskap om lagar och regler gällande fel och tvister i samband med köp och försäljning av bostadsrätter. Använd kontaktformuläret ovan eller ring oss, så berättar vi mer.
LÄS MER

Tvist med hantverkare

Läs mer om byggfel och dina rättigheter.

Vattenskada

Har du upptäckt en vattenskada? Läs mer här.

Tvist efter försäljning

Vad gäller efter en försäljning när ni inte är överens?

Förlikningsavtal

Avtal som juridiskt visar att ni är överens.