Din fastighetsjurist i Stockholm

Förknippar du en fastighetsjurist med stora affärer, bolagsöverlåtelser eller kommersiella entreprenader? Fastighetsjuridik för oss handlar om en juridik som står väldigt nära privatpersoners och bostadsrättsföreningars vardag. Vi är en av de få aktörer i Stockholm som enbart inriktar sig på juridik som är relaterad till vanliga människors boende. Det viktiga för oss är inte hur jurister delar in olika rättsområden utan vad du som vår klient har behov av. Det kan röra sig om allt från föreningsjuridik, avtalsrätt, hyresrätt och köprätt till större entreprenader och försäkringsfrågor. Vi kallar det för bostadsjuridik.

fastighetsjurist

”Behöver ni en fastighetsjurist?”

En fastighetsjurist för bostadsrättsföreningar

Våra fastighetsjurister bistår dagligen bostadsrättsföreningar med löpande rådgivning, stadgeändringar, byggprojekt, förhandling och tvistelösning med medlemmar och hyresgäster samt förberedelser inför och biträde vid stämmor.

Något som är viktigt för oss är att vara helt oberoende till de stora medlemsorganisationerna. Många bostadsrättsföreningar som kontaktar oss, önskar just en jurist som är fri från kopplingar till deras ekonomiska eller tekniska förvaltare.

Fastighetsjurist för privatpersoner

Våra fastighetsjurister bistår dagligen privatpersoner med såväl tvistelösning som upprättande av avtal och rättsutredningar. Vanliga problem som vi ställs inför är: dolda fel efter försäljningar, vattenskador och försäkringsärenden, konflikter inom bostadsrättsföreningen eller med grannar och byggfusk samt tvister med hantverkare.

Vi är vana vid att förhandla med säljare/köpare/grannar samt byggare och mäklare. Alla våra fastighetsjurister har utbildning inom byggnadsteknik och vi kan därför komma med praktiska målinriktade lösningar.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Vi har valt att specialisera oss bostadsjuridik för att kunna ge er snabba svar och identifiera varje möjlighet i just er situation. Med kompetens och lång erfarenhet kan vi hjälpa både privatpersoner och bostadsrättsföreningar, och det faktum att vi valt att specialisera oss på just fastighetsjuridik och bostadsjuridik innebär att få slår oss på fingrarna när det kommer till juridik som rör just boende.