Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB

  • Telefon: 08 - 520 247 00
  • Fax: 08 - 520 247 01
  • E-post: info@bostadsjuristerna.se
  • Hemsida: www.bostadsjuristerna.se
  • Adress: Holländargatan 22, Stockholm

Trygg överenskommelse med förlikningsavtal

Att kunna komma överens utanför domstol är ofta den bästa, snabbaste och billigaste lösningen för alla parter. Med det sagt är det viktigt att förlikningen görs på ett sätt som minimerar risken för framtida missförstånd och problem, och att den befästs med ett giltigt förlikningsavtal.

Förlikningsavtal

”Fördelen med en förlikning är att parterna själva bestämmer i förlikningsavtalet vad resultatet skall bli.”

Förlikning inom och utom rätta

Med en förlikning utom rätta menar man att parterna kommer överens i ett förlikningsavtal utan att rättsliga åtgärder vidtas i domstol. Fördelen med en förlikning är att parterna själva bestämmer i förlikningsavtalet vad resultatet skall bli. Parterna slipper också genomgå en lång process i domstol som alltid innebär en ekonomisk risk.

Även om tvisten handläggs i domstol, kan parterna i en civilprocess förlikas med ett förlikningsavtal eller genom en stadfäst dom. Enligt rättegångsbalken har domstolen till och med en skyldighet att ta upp frågan om förlikning, som en del i den pågående rättsprocessen.

Då frågan om förlikning tas upp görs ett avbrott i handläggningen av den juridiska sakfrågan i målet. Förlikningsfrågan hålls helt frånskild från den juridiska prövningen av saken. Det är alltså inte tillåtet för domstolen att ta intryck av det som sägs i förlikningsförhandlingarna vid den senare bevisprövningen i målet.

Har ni kommit överens och behöver ett förlikningsavtal?

Om ni har kommit överens i en förlikning, är det viktigt att denna överenskommelse skrivs ned i ett förlikningsavtal. Detta förhindrar ytterligare konflikter och missförstånd. Innebär förlikningen t.ex. att köparen inte skall kunna kräva ersättning för andra fel i framtiden?

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Det finns ett flertal mallar för förlikningsavtal online, men du kan aldrig vara helt säker på att de håller juridiskt, eller kan tillämpas på just din situation. Bostadsjuristerna har lång erfarenhet av tvistlösning och hjälper dig att författa ett giltigt förlikningsavtal utifrån dina förutsättningar. Kontakta oss så berättar vi mer.
LÄS MER

Vattenskada

Har du upptäckt en vattenskada? Fråga våra bostadsjurister.

Tvist med hantverkare

Känner du till alla dina rättigheter gentemot hantverkare och byggare?

Tvist efter försäljning

Utöver förlikningsavtal kan vi även bistå dig under tvisten.

  Skadestånd

Har du rätt till skadestånd eller har du fått ett krav mot dig?