Entreprenadavtal

Många föreningar vill förverkliga större byggprojekt för föreningens vinning, eller för att en medlem har ansökt om att få köpa yta eller att få bygga ut. I juridisk bemärkelse skapar detta många frågor eftersom föreningen ansvarar för det yttre underhållet och medlemmen för det inre.

”Om föreningen ska sälja en yta eller om en medlem ska bygga något som påverkar såväl yttre som inre underhåll, är det lämpligt att styrelsen tar hjälp av juridisk rådgivning.”

Entreprenadavtal

”Vem har ansvaret vid stora byggprojekt?”

Vissa byggnationer kräver stämmobeslut, andra kan genomföras på uppdrag av styrelsen. Om föreningen ska sälja en yta eller om en medlem ska bygga något som påverkar såväl yttre som inre underhåll, är det lämpligt att styrelsen tar hjälp av juridisk rådgivning. Då behövs det avtal mellan föreningen och medlemmen, och dessutom kan det i vissa fall krävas stämmobeslut.

Avseende entreprenadavtal – bistår vi gärna med;

  • Rådgivning till styrelsen
  • Ordförande på er stämma
  • Informationsmöten med medlemmar
  • Författande av beslutspunkter
  • Författande av avtal med medlem eller med entreprenör

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Stora byggprojekt är bland det mest komplicerade en bostadsrättsförening kan ta sig an. Vi har mångårig erfarenhet av rådgivning till styrelsen i sådana frågor.