Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB

  • Telefon: 08 - 520 247 00
  • Fax: 08 - 520 247 01
  • E-post: info@bostadsjuristerna.se
  • Hemsida: www.bostadsjuristerna.se
  • Adress: Holländargatan 22, Stockholm

Dolda fel i din nya bostad?

Få saker är så omskrivna och omtalade som dolda fel: att upptäcka ett allvarligt fel eller skada när man har bytt nycklar mot pengar och flyttat in är nog en mardröm för de flesta bostadsköpare, oavsett om det är en bostadsrätt eller ett hus som du köpt.

Dolda fel

“Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förhandling och tvistelösning gällande dolda fel.”

Rent juridiskt är dolda fel sådana fel som inte kunnat upptäckas av en aktsam köpare inför köpet. Vad som är ett dolt fel beror för det första på vad som har avtalats mellan säljare och köpare. Alla brister är inte fel i köperättslig mening. Även vad köparen hade ”fog att förutsätta” spelar in. Om man köper ett nybyggt hus har man t.ex. normalt fog att förvänta sig en modern standard. Köper man däremot ett äldre hus med renoveringsbehov, blir det viktigt att utreda vad som har utlovats och avtalats vid försäljningen.

Det är viktigt att känna till att olika regler gäller för köp av villa och köp av bostadsrätt!

Dolda fel i en bostadsrätt

När en bostadsrätt säljs tillämpas för det första köplagens bestämmelser och inte Jordabalkens som många tror. Juridiskt ser man alltså inte alls samma regelverk som vid försäljning av en villa. Det ofta förekommande begreppet ”dolda fel bostadsrätt” kallas egentligen inte för ”dolda fel” i lagens mening. Det beror på att du har större möjlighet efter köp av en bostadsrätt att påtala fel i bostadsrätten som hade kunnat upptäckas vid en besiktning.

När du köper en bostadsrätt, köper du en andel i bostadsrättsföreningen med rätt att nyttja lägenheten. Vad som betraktas som fel i bostadsrätten beror på vad köparen och säljaren har avtalat. Om säljaren t.ex. har förklarat att badrummet behöver renoveras så kan du troligtvis inte kräva prisavdrag för fel som du hittar i badrummet. Undersökningsplikten för bostadsrätter är inte lika omfattande som vid köp av hus men det är ändå bra att genomföra en besiktning för att vara på den säkra sidan.

Du bör vara mycket uppmärksam om säljaren vill friskriva sig från fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet, och kontakta oss om du upptäcker vad du misstänker är dolda fel som du vill gå vidare med. Vår långa erfarenhet gör att vi kan hjälpa dig från första till sista ögonblick av processen.

Dolda fel i hus

Dolda fel i hus regleras i Jordabalken. För att utreda om skador är dolda fel i huset, tittar man på vad som har avtalats och vad som framgår av säljarens marknadsföring av fastigheten. Nästa fråga är om fastigheten avviker från vad köparen får anses ha haft anledning att räkna med eller om fastigheten i något avseende inte motsvarar vad köparen haft fog att förutsätta vid köpet. Om felet kunnat upptäckas vid köpet t.ex. genom en besiktning, handlar det normalt inte om ett dolt fel. Som köpare kan man dock ändå ha rätt till ersättning, t.ex. om säljaren medvetet försökt dölja felet.

Dolda fel vid husköp är fel som
– varken säljaren eller köparen kände till och
– köparen vid en noggrann undersökning/besiktning inte har kunnat
upptäcka,
– köparen inte borde ha räknat med om man ser till husets ålder, pris
och skick.

Har du upptäckt dolda fel?

Om du har upptäckt dolda fel i din nya bostad skall du genast reklamera felet till säljaren samt dokumentera de skador/dolda fel som du hittat. Som säljare bör du ta kontakt med en jurist om du fått ett krav riktat mot dig.

Vi på Bostadsjuristerna kan ge dig goda råd om du har hamnat i en tvist med säljare/köpare eller med mäklaren. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förhandling och tvistelösning gällande dolda fel.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Dolda fel är ofta en juridisk tolkningsfråga, och för att kunna hitta bästa möjliga lösning vid en tvistsituation är det viktigt att låta erfarna jurister titta på frågan. Vi har mycket lång erfarenhet av den här typen av fall, och kan hjälpa dig att utreda ärendet såväl som rådgiva och bistå dig under en eventuell process.
LÄS MER

Tvist med hantverkare

Vi står på din sida i kampen mot fuskbyggare

Tvist efter köp/försäljning

Vad gäller och hur kan vi lösa problemet?

Skadestånd

Har du rätt till skadestånd eller har du fått ett krav?

Förlikningsavtal

Har du och din motpart kommit överens? Bra! Vi kan avtal.

Köpekontrakt

Ska du sälja eller köpa bostad på egen hand?

Vatten, fukt och mögel

Har du upptäckt en vatten- eller fuktskada? Vi kan juridiken.