Bygglov i bostadsrätt

Många medlemmar vill göra större ombyggnationer i sina lägenheter som ibland kräver bygglov eller bygganmälan. Vanligt är det t.ex. att man vill flytta köket från det lilla rummet mot gården till det större rummet mot gatan eller att man vill skapa en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.

”Styrelsen har rätt att (och ska) säga nej till åtgärder som riskerar att skada fastigheten eller störa andra boende i föreningen. Styrelsen kan alltid begära underlag från den som ansöker i form av bl.a. ritningar, utlåtande från konstruktör, certifieringar, bygglov för bostadsrätten och försäkringar från de som skall bygga. Styrelsen har däremot inte rätt att säga nej hur som helst.”

bostadsrätt bygglov

”Vem har ansvar för vad?”

Å ena sidan kräver större förändringar ett godkännande från föreningen. Å andra sidan har styrelsen inte rätt att säga nej till en ombyggnation utan saklig grund. Denna lite otydliga regel orsakar många missförstånd och onödiga konflikter.

Styrelsen har rätt att (och ska) säga nej till åtgärder som riskerar att skada fastigheten eller störa andra boende i föreningen. Styrelsen kan alltid begära underlag från den som ansöker i form av bl.a. ritningar, utlåtande från konstruktör, certifieringar och försäkringar från de som skall bygga. Styrelen har däremot inte rätt att säga nej hur som helst.

I ett rättsfall hade en förenings styrelse sagt nej till en större ombyggnation. Medlemmen gick dock vidare ändå och genomförde bygget. Detta resulterade i att föreningen stämde medlemmen vid tingsrätten och begärde att han skulle återställa lägenheten i ursprungligt skick. Domstolen ansåg att medlemmen inte hade gjort något som skadade föreningen eller föreningens hus, varför den ombyggda lägenheten fick vara kvar i sitt dåvarande skick.

Det som sägs ovan gäller dock bara inne i en bostadsrätt. Styrelsen har aldrig en skyldighet att acceptera byggnationsåtgärder utanför bostadsrätten. Föreningen behöver därför aldrig gå med på att en medlem vill bygga in sin del av trapphuset till en större hall, att någon vill bygga ut sin lägenhet till en del av vinden, eller för den delen att bygga något på fasaden, på gården, eller på taket. I vissa fall krävs till och med stämmobeslut eller hyresnämndens godkännande för en sådan byggnation. Även bygglov kan vara aktuellt för bostadsrättsinnehavaren.

Något styrelsen alltid har rätt att kräva är ett underlag från bostadsrättshavaren avseende det som skall byggas. Om en medlem skall göra större byggnationer, som påverkar eller kan påverka fastigheten utanför lägenheten, är det viktigt att ett avtal skrivs mellan medlemmen och föreningen. Detta avtal säkerställer föreningens rättigheter om något skulle hända under eller efter byggnationen. Vi bistår gärna med rådgivning till styrelsen avseende större byggnationer.

Avseende medlemmar som bygger om; och bygglov i bostadsrätt – bistår vi gärna med;

  • Informationsbrev till medlemmar
  • Frågor kring bygglov bostadsrätt
  • Rådgivning till styrelsen
  • Rättelseanmaningar
  • Att begära byggstopp hos KFM
  • Avtal med medlemmar som ska bygga
  • Kravställande avseende besiktningar m.m.
  • Stadgeändringar
  • Tvistelösning

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

All byggnation innebär en viss risk. Vi hjälper er att minimera risken, eller undvika den helt, när medlemmar vill renovera eller bygga om något.