Bygglov balkong

Om ni funderar på att bygga balkonger i er förening, finns det några saker som är bra att tänka på. Det kan vara en god idé att börja med att undersöka intresset hos medlemmarna. Detta kan t.ex. ske genom en enkel enkät. Nästa steg är att titta på de tekniska förutsättningarna, t.ex. möjligheterna att få bygglov. Innan föreningen söker bygglov är det dock bra om stämmobeslut är fattat. Annars drar ni på föreningen kostnader för något som kanske inte kommer genomföras oavsett bygglov.

bygglov balkong

”Bygglov för era balkonger?”

Stämmobeslut

Huvudregeln är att det krävs mer än 50 % av rösterna på en föreningsstämma för att ett beslut om en väsentlig förändring av föreningens fastighet skall kunna genomföras. Om förändringen påverkar andra medlemmars bostadsrätter negativt, t.ex. genom minskat ljusinsläpp, kan det dock istället krävas mer än 2/3 av rösterna på stämman och dessutom godkännande från hyresnämnden.

Tänk noga på hur beslutsfrågorna formuleras på er stämma. Ger man styrelsen i uppdrag att beställa balkonger till ett visst maxpris eller skall stämman besluta utifrån en färdig offert eller ska styrelsen bara gå vidare med att undersöka bygglov?

Bygglov för balkong

Nya balkonger behöver bygglov. Även inglasning av balkonger kräver bygglov. Ofta hjälper leverantören av balkongerna till med att söka bygglov. De hanterar sådana bygglov ofta och har erfarenhet av vad som kommer kunna tillåtas eller inte. I Stockholm gäller följande huvudregler;

 • Bygglov beviljas mycket sällan för balkonger mot gatan. Oftast är det alltså mot gården som balkonger byggs.
 • Balkongerna skall vara symmetriskt placerade ovanför varandra och vid befintliga fönster.
 • Den nedersta balkongen får inte vara placerad längre ner än 3 meter ovanför gården.
 • Om er fastighet är klassad som kulturhistoriskt värdefull kan speciella regler gälla.

En vägledning om bygglov för balkonger finns att ladda ner på Stockholms stads hemsida:
http://www.stockholm.se/PageFiles/229390/V%c3%a4gledning%20Balkonger.pdf

Avtal

Fastighetsägaren (alltså föreningen) är beställare av balkongerna och avtalar därför med balkongföretaget. Många gånger skrivs en avsiktsförklaring innan bygglov ansökts och sedan avtalas om totalentreprenad när bygglov har beviljats.

Tänk på att balkongföretagens avtal är ensidigt utformade till bolagets fördel. Även om bolaget hävdar att deras avtal är standardformulär är det en god idé att låta en jurist granska förslaget. Vi gör ofta en hel del korrigeringar i så kallade standardavtal till fördel för våra klienter.

Föreningen skall också skriva avtal med medlemmarna som skall bygga balkonger. Dessa medlemmar betalar in sin del av entreprenadsumman på föreningens konto innan byggnationen inleds. Tänk på att många balkongföretag i sina avtal t.ex. förbehåller sig rätten att ändra priset. Detta måste även avtalas med bostadsrättshavarna i så fall. I samband med att föreningen skriver avtal, är det lämpligt att fundera på ordningsregler som skall gälla på föreningens balkonger.

Besiktning av balkongerna

Innan balkongerna formellt tas emot av föreningen skall de besiktigas av en besiktningsman som föreningen utser.

Vi kan hjälpa er förening med bland annat följande;

 • Informationsmöte för medlemmarna
 • Kallelse och beslutspunkter till stämma
 • Rådgivning till styrelsen avseende majoritetsregler vid röstning
 • Ordförande och protokoll på stämma
 • Biträde i hyresnämnden i det fall berörda bostadsrättshavare inte accepterar byggnationen
 • Författande av eller granskning av avtal med byggare och medlemmarna
 • Ordningsregler för balkongerna
 • Stadgeändring i det fall andelstalen skall korrigeras

Läs mer om stadgeändring här

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Att göra större förändringsarbeten i en bostadsrättsförening ställer höga krav på er. Det gäller att ha koll på allt från bygglov och avtal till de nödvändigt lagliga beslut som behövs tas inom föreningen och styrelsen. Det är med andra ord många delar som måste utformas på ett korrekt sätt för att ett förändringsarbete, som balkongbygge, ska bli möjligt. Med hjälp från oss på Bostadsjuristerna kan ni känna er säkra på att hela arbetet sköts enligt korrekt juridisk praxis.