Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB

  • Telefon: 08 - 520 247 00
  • Fax: 08 - 520 247 01
  • E-post: info@bostadsjuristerna.se
  • Hemsida: www.bostadsjuristerna.se
  • Adress: Holländargatan 22, Stockholm

Juridik för er bostadsrättsförening

Att bo i bostadsrätt ger både större trygghet och frihet än att bo i en hyresrätt men innebär också vissa åtaganden. En fin bonus är att det gemensamma arbete som krävs i bostadsrättsföreningar gör det möjligt för grannar att lära känna varandra på ett annat sätt. I bästa fall bildas ett litet community där man gärna bjuder på en kopp kaffe och kanske till och med hjälper varandra med barnpassning, samåkning eller storhandling. En absolut förutsättning för trivsamt boende i en bostadsrättsförening, stor som liten, är dock att föreningen sköts på rätt sätt och funkar smidigt utan friktion mellan medlemmar.

Tyvärr är det inte alltid helt lätt att hålla reda på alla de regler som gäller för att bilda och driva bostadsrättsförening. Hur sätter man upp stadgar och väljer styrelse? Hur beslutar man om avgifter? Vad gör man åt en “besvärlig” medlem? Styrelsen måste dessutom operera på ett korrekt sätt rent formellt, känna till sitt ansvarsområde och ha koll på vilka allmänna krav som kan ställas på föreningens medlemmar.

Bostadsrättsförening

”Vi har lång vana av att hjälpa bostadsrättsföreningar med juridisk kompetens.”

1. En väl fungerande styrelse av avgörande betydelse

En bostadsrättsförenings styrelse sköter den löpande verksamheten. Vissa föreningar har svårt att rekrytera ledamöter till sina styrelser. Människor har fullt upp och de är rädda att ta på sig mer jobb. Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att det bästa sättet att påverka sin boendemiljö är att sitta i styrelsen men att detta INTE innebär att man tagit på sig att göra allt jobb.

Det finns detaljerade regler om hur en bostadsrättsförening ska skötas och föreningens egna stadgar ska fungera som en ram kring verksamheten. Exempelvis regleras inte hur många möten som ska hållas per år i lagstiftning men detta är något som kan skrivas in i stadgarna. Däremot finns det detaljerade regler i lagen (Bostadsrättslagen 1991:614) om hur beslutsfattande ska gå till och hur besluten ska dokumenteras för att vara giltiga. Hälften av styrelsens ledamöter måste vara närvarande för ett giltigt beslut. Allt som förekommit på ett möte ska skrivas ned i ett protokoll och beslut, men även avvikande meningar, noteras. Ofta uppkommer också frågor om jäv. Som huvudregel kan sägas att en styrelseledamot inte får vara med och rösta i en fråga som gäller medlemmen själv eller ett företag som den har koppling till (är anställd av eller äger).

2. Årsstämma och extrastämmor för alla

Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet men för vissa beslut krävs det att alla föreningens medlemmar får säga sitt. Allmänt kan sägas att för ändringar i stadgarna och större ombyggnationer krävs det ett beslut på antingen årsstämma eller en extra kallad stämma. På stämman tas också motioner, det vill säga önskemål och förslag från medlemmar upp. Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner. Stadgarna anger när detta får ske.

3. Medlemmarnas ansvar

Alla, inte bara styrelsen, har ansvar för verksamheten i en bostadsrättsförening men det kan vara svårt att veta vart gränserna går. Hur får t.ex. gemensamma utrymmen användas? Vilka renoveringar får en medlem göra inne i sin egen lägenhet? Kan sanktioner mot medlemmar som inte deltar i stämmor eller gemensamma städdagar införas?

4. Skaffa juridisk hjälp redan från början

Genom att skaffa juridisk hjälp redan för början läggs grunden för en framgångsrik bostadsrättsförening. Detta gäller särskilt vid bildandet av en ny förening. Låt en erfaren bostadsjurist vara med och skriva stadgarna så att inget glöms bort och inget står i strid mot gällande lagstiftning. Även för etablerade föreningar är det av stort värde att hålla regelbunden kontakt med en bostadsjurist. Denne har koll på när det sker ändringar i lagstiftningen (vilket kan kräva ändringar i era stadgar) och kan hjälpa till när det uppkommer frågor i den löpande verksamheten som t.ex. tvister med enskilda medlemmar eller dåliga hantverkare. Vissa föreningar använder sig av en jurist för att sköta många av de löpande uppgifterna som t.ex. att kalla till och delta på stämmor och styrelsemöten där avgörande frågor ska diskuteras. Juristen finns med både för administrativt stöd och juridisk expertis.

Så kan vi bistå er bostadsrättsförening

  • Tvistelösning med föreningsmedlemmar eller med styrelsen
  • Informationskvällar för föreningen/styrelsen
  • Information och rådgivning avseende styrelseansvar
  • Föreningens skyldigheter mot medlemmarna
  • Rådgivning avseende ombyggnationer


Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring hur vi kan hjälpa er, antingen löpande eller med punktinsatser.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Här hos Bostadsjuristerna har vi oslagbar erfarenhet av att jobba nära med både små och stora bostadsrättsföreningar. Vi har den rätta kunskapen för att hjälpa till att bilda och driva en bostadsrättsförening framgångsrikt. Hos oss kan du få hjälp med allt från allmän utbildning till kortare konsultationer i enskilda frågor. Vi hjälper till med att skriva stadgar, entreprenadavtal, vräkningar, årsstämmor och mycket mer, Genom oss har din förening alltid tillgång till den bästa hjälpen som finns när det gäller juridiska frågor som uppkommer inom en bostadsrättsförening.

LÄS MER

Dags för stämma?

Vi hjälper er inför och vid stämman?

Stadgar & stadgeändringar

Behöver ni ändra i föreningens stadgar?

Vanvård & störningar

Så här ska ni agera

Medlemmar som bygger

Vad har styrelsen för rättigheter och skyldigheter?

Skador & inre underhåll

Vilket ansvar har föreningen?

Stora byggprojekt

Har ni koll på regler, avtal och entreprenad?

Nybyggt hus

Dags för vald styrelse att ta över

Uppsägning av hyresgäst

Viktigt att allt går rätt till