Hallqvist & Jansson Bostadsjuristerna AB

  • Telefon: 08 - 520 247 00
  • Fax: 08 - 520 247 01
  • E-post: info@bostadsjuristerna.se
  • Hemsida: www.bostadsjuristerna.se
  • Adress: Holländargatan 22, Stockholm

Juridik för er bostadsrättsförening

Tyvärr är det inte ovanligt med konflikter i bostadsrättsföreningar. Det kan gälla t.ex. balkongbyggen, sophantering, tvättstugan, underhållsbehov, störande grannar eller beräkningen av avgifter. Vi har stor vana av att hantera svåra situationer i bostadsrättsföreningar och vi träffar gärna er styrelse på ett möte för att diskutera er situation.

Bostadsrättsförening

”Vi har lång vana av att hjälpa bostadsrättsföreningar med juridisk kompetens.”

Dags för årsstämma?

Vi hjälper er gärna att planera och genomföra årsstämman i er bostadsrättsförening. Våra erfarna jurister anlitas ofta för att såsom oberoende ordförande biträda föreningar i svåra beslut.

Så kan vi bistå er bostadsrättsförening

  • Tvistelösning med föreningsmedlemmar eller med styrelsen
  • Informationskvällar för föreningen/styrelsen
  • Information och rådgivning avseende styrelseansvar
  • Föreningens skyldigheter mot medlemmarna
  • Rådgivning avseende ombyggnationer


Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring hur vi kan hjälpa er, antingen löpande eller med punktinsatser.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Vi har valt att specialisera oss på juridik som rör bostadsrätter, bostadsrättsjuridik, för att kunna ge er snabba svar och identifiera varje möjlighet i just er situation. Vårt mål är alltid att uppnå bästa ekonomiska och praktiska utfall för er bostadsrättsförening. Av den anledningen arbetar vi bara med bostadsjuridik, och driver varje år hundratals bostadsjuridiska ärenden.

LÄS MER

Dags för stämma?

Vi hjälper er inför och vid stämman?

Stadgar & stadgeändringar

Behöver ni ändra i föreningens stadgar?

Vanvård & störningar

Så här ska ni agera

Medlemmar som bygger

Vad har styrelsen för rättigheter och skyldigheter?

Skador & inre underhåll

Vilket ansvar har föreningen?

Stora byggprojekt

Har ni koll på regler, avtal och entreprenad?

Nybyggt hus

Dags för vald styrelse att ta över

Uppsägning av hyresgäst

Viktigt att allt går rätt till