Betygsätt oss

Vänligen svara på om Ni samtycker till nedanstående påståenden. Ange ett värde mellan 1 och 5.

5 – Stämmer helt och hållet
4 – Stämmer väl
3 – Stämmer
2 – Stämmer till viss del
1 – Stämmer inte alls

Jag fick kontakt med Bostadsjuristerna genom

54321     Jag har fått användbara juridiska råd anpassade för min situation.
54321     Jag upplever att min jurist besitter stort yrkeskunnande.
54321     Jag känner ett stort förtroende för min jurist.
54321     Min jurist arbetar effektivt och följer uppsatta tidsramar.
54321     Min jurist har ett stort engagemang för att driva mitt ärende.
54321     Min jurist är lätt att nå när jag har frågor och jag har snabbt fått svar eller återkoppling.
54321     Jag är mycket nöjd med den juridiska rådgivning jag erhållit och arbetet har utförts med god kvalitet.
54321     Jag har fått tillräcklig information om kostnader och ev. rättsskydd i mitt ärende.
54321     Jag rekommenderar gärna personer jag känner att anlita min jurist i framtiden.

Detta utmärker Bostadsjuristerna på ett positivt sätt

Detta kan Bostadsjuristerna förbättra

Övriga kommentarer

Mitt namn

Ange bildtexten captcha
här