Årsstämma för bostadsrättsförening – Juridisk hjälp

Det kan vara en god idé att låta en utomstående och juridiskt kunnig person vara ordförande på bostadsrättsföreningens årsstämma. Särskilt om ni har svåra frågor att besluta om, eller om ni vet att det kommer bli eldiga diskussioner mellan medlemmarna.

”Det kan också vara värdefullt för styrelsen att få rådgivning inför årsstämman eller att få diskutera hur beslutspunkterna ska formuleras.”

Årsstämma bostadsrättsförening

”Hjälp vid/inför årsstämma – i er bostadsrättsförening?”

I och med att bostadsrätter i Stockholm betingar så stora värden, kan beslut som fattas på en föreningsstämma få stora ekonomiska konsekvenser för medlemmarna. Detta innebär många gånger eldiga diskussioner och starka känslor på stämmorna. Inte sällan ser vi motioner från medlemmar om sänkta avgifter eller amortering av lån.

Det kan vara värdefullt för föreningens styrelse att få rådgivning inför årsstämman i bostadsrättsföreningen, att få diskutera hur beslutspunkterna ska formuleras, eller för den delen att få diskutera vad som över huvud taget ska beslutas om på stämman.

Många gånger möter vi också föreningar som fattat beslut på bostadsrättsföreningens årsstämma, men sedan formulerat beslutspunkterna på ett otydligt sätt. Den nyvalda styrelsen har sedan svårt att veta vad som egentligen blivit dess uppdrag.

Med en oberoende jurist som ordförande på er föreningsstämma får ni korrekt information om hur röstning i olika frågor ska gå till. Ni kan då vara säkra på vilka beslut som krävs och vad föreningen är skyldig att göra respektive inte göra.

Vi bistår gärna med detta, avseende årsstämma i bostadsrättsförening;

  • Ordförande på er föreningsstämma
  • Att upprätta kallelse och informationsmaterial till er föreningsstämma
  • Förslag på hur styrelsen skall ställa sig till motioner
  • Att författa beslutspunkter
  • Rådgivning om när styrelsen måste kalla till extrastämma
  • Rådgivning om vilka regler som gäller för olika beslut vid föreningsstämma
  • Informationskvällar för styrelsen eller medlemmarna

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Med vår hjälp kan ni säkerställa att allt går rätt till på stämman. Bra dokumentation underlättar dessutom det vidare arbetet för styrelsen.